ประวัติแพทย์

พญ.สุมาลี กิจเลิศไพโรจน์

สาขาเฉพาะทาง : วิสัญญีแพทย์

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ.2536

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ.2542