ความรู้ทางการแพทย์

เวียนหัว คลื่นไส้ บ้านหมุน บ่อยครั้ง อาการที่ไม่ควรมองข้าม

เวียนหัว คลื่นไส้ บ้านหมุน บ่อยครั้ง อาการที่ไม่ควรมองข้าม

คุณกิติคุณ กู้ประเสริฐ อายุ 49 ปี ปัจจุบันทำงานที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ฝ่ายข่าว แผนกระบบผลิตข่าว

ไวรัสโรต้า วายร้ายใกล้ตัวลูก

ไวรัสโรต้า วายร้ายใกล้ตัวลูก

กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานโดนเฉพาะเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดเพราะอาจป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า

ฝากความประทับใจ

ฝากความประทับใจ

คุณยายรัชนี ได้กล่าวถึงความประทับใจในทีมแพทย์และพยาบาล ณ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลวิภาราม

ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5

ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM 2.5

PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน

ข้อแนะนำในการยืนทำงานเป็นเวลานาน

ข้อแนะนำในการยืนทำงานเป็นเวลานาน

เทคนิคสำหรับผู้ที่ยืนทำงานเป็นเวลานาน

ข้อแนะนำในการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์

ข้อแนะนำในการนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์

เทคนิคการนั่งสำหรับผู้ที่นั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์