ความรู้ทางการแพทย์

บริโภคอย่างไรเมื่อมี… ไขมันในเส้นเลือดสูง

บริโภคอย่างไรเมื่อมี… ไขมันในเส้นเลือดสูง

เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง โรคเหล่านี้ไม่หายขาด ต้องกินยาหรือควบคุมพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินไปตลอดชีวิต การจะควบคุมโรคได้นั้นต้องเริ่มจากการรับประทานอาหาร งดหวาน มัน เค็ม แอลกอฮอล์ หยุดบุหรี่ ออกกำลังสม่ำเสมอ

โภชนาการสำหรับ ผู้ป่วย…โรคเก๊าท์

โภชนาการสำหรับ ผู้ป่วย…โรคเก๊าท์

ผู้ป่วยโรคเก๊าท์ต้องการสารอาหารไปบำรุงร่างกายอย่างเพียงพอเช่นเดียวกับคนทั่วไป เพียงแต่ยกเว้นอาหารที่มีพิวรีนมาก กรดยูริคเป็นตัวการที่ทำให้ข้ออักเสบนั้น เกิดจากสารพิวรีนที่มีมากในอาหาร

โภชนาการสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร

โภชนาการสำหรับคุณแม่ให้นมบุตร

แม่ที่ให้นมบุตร ควรรับประทานอาหารเพื่อชดเชยปริมาณที่ออกไปกับน้ำนมที่ใช้เลี้ยงทารกต่อมน้ำนมสร้างน้ำนมโดยการเอาสารอาหารจากเลือดแม่มาสร้างเป็นน้ำนม

อาหาร...สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อาหาร...สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานเมื่อควบคุมอาหารจนน้ำตาลในเลือดปกติดีแล้ว ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานอาหารเหมือนคนธรรมดาทั่วไป เพียงแต่ เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในชนิดและปริมาณของอาหารเท่านั้น

มะเร็งปากมดลูก
ศัตรูร้ายของผู้หญิง

มะเร็งปากมดลูก ศัตรูร้ายของผู้หญิง

ปรึกษาแพทย์คลินิกสูติ-นารีเวช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2722-2500, 0-2032-2550 ต่อ 2419 - 2420

ตกขาว ภัยเงียบใกล้ตัวผู้หญิง

ตกขาว ภัยเงียบใกล้ตัวผู้หญิง

สงสัยตกขาวผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์คลินิกสูติ-นารีเวช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2722-2500, 0-2032-2550 ต่อ 2419 - 2420