ความรู้ทางการแพทย์

คู่มือ… การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม

คู่มือ… การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คือ การนำเลือดที่มีของเสียออกจากตัวผู้ป่วยไปเข้าเครื่องฟอกเลือด เมื่อเลือดเข้าไปในเครื่องจะไหลผ่านตัวกรอง (Dialyzer) สารที่เป็นของเสียจะแพร่ผ่านตัวกรองออกจากเลือดไปและเลือดที่มีของเสียน้อยก็จะไหลกลับสู่ผู้ป่วย

คู่มือคำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยโรคไต

คู่มือคำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยโรคไต

ไตคืออะไร ไตเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายถั่วขนาดเท่ากำปั้นอยู่บริเวณบั้นเอวทั้ง 2 ข้าง

การดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

การดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

การปฏิบัติตัวขณะที่กำลังได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลข้างเคียงจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรักษา ซึ่งความเสี่ยงต่าง ๆ จากยาเคมีบำบัดนั้น สามารถป้องกันได้โดยการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี

ปวดศีรษะ Headache

ปวดศีรษะ Headache

ปวดศีรษะ (HEADACHE) เป็นอาการปวดศีรษะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะรุนแรงทำให้ประสิทธิภาพทำงานไม่ดีเท่าเดิม รวมทั้งยังทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง

อาการปวดท้อง (Abdominal pain)

อาการปวดท้อง (Abdominal pain)

อาการปวดท้อง ( Abdominal Pain ) เป็นอาการที่ดูเหมือนไม่ค่อยรุนแรงมากนัก แต่มักจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวและอึดอัดสำหรับผู้ป่วยได้เสมอ

ภาวะธาลัสซีเมีย แอบแฝง THALASSEMIA TRAIT

ภาวะธาลัสซีเมีย แอบแฝง THALASSEMIA TRAIT

ภาวะธาลัสซีเมียแอบแฝง (Thalassemia trait) ความผิดปกติเพียงข้างเดียวของโครโมโซม สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้ แต่ไม่มีอาการทางคลินิก ไม่ต้องรับการรักษา