ความรู้ทางการแพทย์

10 วิธีดูแลดวงตา

10 วิธีดูแลดวงตา

การรักษาดวงตาคือการไม่ใช้ดวงตามากเกินขอบเขตและควรกินอาหารที่มีวิตามินและต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอและเวลาการทำกิจกรรมอะไรก้ตาม ควรพักสายตาอยู่เป็นระยะๆ