ความรู้ทางการแพทย์

ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย

ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรอลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายวัสดุ

สมาร์ทโฟน กับ สายตา...

สมาร์ทโฟน กับ สายตา...

เนื่องจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์,สมาร์ทโฟน และแท๊บเล็ต เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

5 ปัญหาสุขภาพช่องปาก...

5 ปัญหาสุขภาพช่องปาก...

ปัญหาสุขภาพช่องปากยอดฮิดของคนทำงาน เราควรดูแลสุขภาพฟันประจำทุก 6 เดือน เพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ

VDO : การแปลผลตรวจค่าไตในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจค่าไตในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : การแปลผลตรวจระดับไขมันในเลือด

VDO : การแปลผลตรวจระดับไขมันในเลือด

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

VDO : คำบอกเล่าจากผู้ป่วย

VDO : คำบอกเล่าจากผู้ป่วย

ความประทับใจของผู้ป่วยที่มีต่อแพทย์,พยาบาลในโรงพยาบาล