ความรู้เรื่องสุขภาพ

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก
( Bell’s Palsy )

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก ( Bell’s Palsy )

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก Bell’s palsy (อัมพาตเบลล์) เป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อบนใบหน้ามีภาวะอัมพาตอย่างฉับพลัน ไม่สามารถยืดหดได้ตามคำสั่งจากสมอง ทำให้ใบหน้าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไม่สามารถตอบสนองหรือแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ได้

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก เป็นโรคที่เรื้อรัง มักไม่หายขาด และ ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ป่วย แต่ไม่ใช่โรคที่อันตรายร้ายแรง

ภาวะไขมันในเลือดสูง(Hyperlipidemia)

ภาวะไขมันในเลือดสูง(Hyperlipidemia)

ภาวะไขมันในเลือดสูง เสี่ยงต่อการป่วยจากเส้นเลือดในสมองอุดตัน เลือดไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน

ความดันโลหิต..สูง ทำไมต้องรักษา?

ความดันโลหิต..สูง ทำไมต้องรักษา?

ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ควรใส่ใจ

โรค...เบาหวานเป็นอย่างไร?

โรค...เบาหวานเป็นอย่างไร?

เบาหวาน โรคที่ไม่หวานสมชื่อ เพราะเมื่อเป็นแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากมาย

โภชนาการ เพื่อ...ครรภ์คุณภาพ

โภชนาการ เพื่อ...ครรภ์คุณภาพ

การกินอาหารเพื่อการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ หมายถึงการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ด้วยการกินอาหารที่มีสารอาหารเข้มข้นและคุณค่าทางโภชนาการสูง