Image

ภาพกิจกรรม “ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์2561”

ในช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"ครรภ์คุณภาพ"

ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา"กระดูกพรุน ป้องกันได้"

ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Image

ภาพกิจกรรม อบรมครรภ์คุณภาพ

ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอเชิญผู้ประกันตน ทำฟัน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ทันตกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2206-2207

อ่านเพิ่มเติม
Image

ภาพกิจกรรมวันครบรอบ 20ปี โรงพยาบาลวิภาราม

ณ โรงพยาบาลวิภาราม ในวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม