Image

ผ่อนสบายๆกับแพ็คเกจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2032-2550 คลินิกสูติ-นรีเวช ต่อ 2419-2420 คลินิกกุมารเวช ต่อ 2415-2416

อ่านเพิ่มเติม
Image

อบรม ครรภ์คุณภาพ

ขอเชิญคุณแม่ที่อยู่ในระหว่าการตั้งครรภ์ เข้าร่วมอบรมครรภ์คุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Image

ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่3

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ชั้น4B โรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ภาพกิจกรรม งานสัมนา"กระดูกพรุน ป้องกันได้"

ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม
Image

ภาพกิจกรรม อบรมครรภ์คุณภาพ

ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอเชิญผู้ประกันตน ทำฟัน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ทันตกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2206-2207

อ่านเพิ่มเติม