Image

วิภารามรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่3/2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกการตลาด โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 1433

อ่านเพิ่มเติม
Image

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาโรคสมองต้องรู้

โดย นายแพทย์ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ แพทย์สาขาเฉพาะทาง ด้านอายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

อ่านเพิ่มเติม
Image

โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ภาพกิจกรรม สัมมนาพักนี้ หมองไปนะ ให้เวชศาสตร์ชะลอวัยช่วยดูแล

โดย นพ.วัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

อ่านเพิ่มเติม
Image

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบ 21 ปีโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ผ่อนสบายๆ

ศูนย์แม่และเด็ก

อ่านเพิ่มเติม