Image

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบ 21 ปีโรงพยาบาลวิภาราม

อ่านเพิ่มเติม
Image

ผ่อนสบายๆ

ศูนย์แม่และเด็ก

อ่านเพิ่มเติม
Image

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก 2562

HAPPY CHILDREN DAY 2019

อ่านเพิ่มเติม
Image

ประมวลภาพกิจกรรมครอบครัววิภาราม

กิจกรรมพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอเชิญผู้ประกันตน ทำฟัน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ทันตกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2206-2207

อ่านเพิ่มเติม
Image

ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน รพ.วิภาราม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลินิกตรวจสุขภาพ ประกันสังคม (ชั้น1) โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2184

อ่านเพิ่มเติม