แพคเกจ

Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพครอบคลุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

PACKAGE วัคชีนเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกกุมารเวช โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2415-2416

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

Package วัคชีนเด็ก 1-2 ขวบปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกกุมารเวช โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2415-2416

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

Laser Pro Yellow...

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ศูนย์ผิวพรรณ ต่อ 3109 - 3110

อ่านเพิ่มเติม