แพคเกจ

Standard Post with Image

Package วัคชีนเด็ก 1-2 ขวบปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกกุมารเวช โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2415-2416

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โครงการฝากครรภ์คุณภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกสูติ-นรีเวช โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2419-2420

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

โครงการคลอดเหมาจ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกสูติ-นรีเวช โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2419-2420

อ่านเพิ่มเติม