โปรโมชั่น

Image

ตรวจสุขภาพ สำหรับ"คู่รัก"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 3100 - 3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

ยกกระชับ ปรับหน้าเรียว... ด้วยHIFU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ต่อ 3100 - 3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ต่อ 2234 - 2235

อ่านเพิ่มเติม