โปรโมชั่น

Image

ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2234 - 2235

อ่านเพิ่มเติม
Image

มอบแพคเกจสุขภาพดีเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าเก่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมคัดกรองสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

เริ่มต้นสุขภาพดี ชีวิตดี ตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

Promotion ทันตกรรมขูดหินปูน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกทันตกรรม โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2206-2207

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โทร. 0-2032-2550 ,0-2722-2500 ต่อ 2224 - 2225

อ่านเพิ่มเติม