โปรโมชั่น

Image

โปรแกรมตรวจจอประสาทตาและโปรแกรมตรวจคัดกรองต้อหิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกจักษุ โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2508,2510

อ่านเพิ่มเติม
Image

ปัง ปัง กับโปรโมชั่นเพื่อความงาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โทร. 02-032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2506 , 2507

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมฝังเข็ม เพื่อสุขภาพและความงาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โทร. 02-032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2506 , 2507

อ่านเพิ่มเติม
Image

Healthy Mom & Lady

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

มะเร็งปากมดลูกโรคร้ายป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกสูติ-นรีเวช โทร. 02-032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2419 , 2420

อ่านเพิ่มเติม