โปรโมชั่น

Image

ทำไม...ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ตลินิกอายุรกรรม ต่อ 2224 - 2225

อ่านเพิ่มเติม
Image

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ต่อ 2234 - 2235

อ่านเพิ่มเติม