โปรโมชั่น

Image

เช็คสุขภาพ...แพ็คคู่สุดคุ้มส่งท้ายปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

Anti Aging ศาสตร์แห่งทางเลือกใหม่ ในการรักษาอาการ!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โทร. 02-032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2506 , 2507

อ่านเพิ่มเติม
Image

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้.. โดยการฉีดวัคซีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

ตรวจวัดมวลร่างกาย...ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โทร. 02-032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2506 , 2507

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมวัคซีน สุขภาพดี...วันผู้สูงอายุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลินิกอายุรกรรม โทร. 0-2722-2500, 0-2032-2550 ต่อ 2224 ,2225

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจจอประสาทตาและโปรแกรมตรวจคัดกรองต้อหิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกจักษุ โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2508,2510

อ่านเพิ่มเติม