โปรโมชั่น

Image

Promotion สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล รับสิทธิ์ตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

Promotion เพื่อความงาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์เวชศาตร์ชะลอวัย โทร. 02-032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2506 , 2507

อ่านเพิ่มเติม
Image

ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหารเพื่อการรักษาที่ตรงจุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2234 - 2235

อ่านเพิ่มเติม
Image

ANTI-AGING PROGRAM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์เวชศาตร์ชะลอวัย โทร. 02-032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2506 , 2507

อ่านเพิ่มเติม
Image

มอบแพคเกจสุขภาพดีเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าเก่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมคัดกรองสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม