โปรโมชั่น

Image

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิก สูติ-นรีเวช โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2419-2420

อ่านเพิ่มเติม
Image

เช็คสุขภาพ... สุดคุ้ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอานามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจจอประสาทตา และคัดกรองต้อหิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 คลินิกจักษุ ชั้น 5 ต่อ 2508, 2510

อ่านเพิ่มเติม
Image

ส่องกล้องกระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ต่อ 2234 - 2235

อ่านเพิ่มเติม