โปรโมชั่น

Image

รับตรวจสุขภาพเพื่อต่อใบอนุญาตการทำงาน แรงงานต่างด้าว ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

แพ็คเกจ คลอดบุตรแบบเหมาจ่าย วัคซีนเด็ก และค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์แม่และเด็ก โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2417-2418

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมวัคซีน สุขภาพดี...วันผู้สูงอายุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

ขอมอบแพคเกจสุขภาพดี เป็นของขวัญสำหรับลูกค้าเก่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-20322550,0-2722-2500 ต่อ 3100,3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

Promotion สำหรับลูกค้าที่ซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล

รับสิทธิซื้อรายการตรวจเพิ่มเติมราคาพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม
Image

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้...โดยการฉีดวัคซีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-20322550,0-2722-2500 ต่อ 3100,3101

อ่านเพิ่มเติม