โปรโมชั่น

Image

เริ่มต้นสุขภาพดี ชีวิตดี ตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100-3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหารเพื่อการรักษาที่ตรงจุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่...ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โทร.0-2032-2550,0-2722-2500 ต่อ 2234,2235

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมฝังเข็ม อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพและความงาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โทร. 02-032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2506 , 2507

อ่านเพิ่มเติม