ค่าใช้จ่าย/โปรแกรมการตรวจภายใน

วันที่ 27-12-2017 | 12:21:17

Quotes

Post By : อัจฉรา เอื้อกลาง

Email : idream2536@gmail.com

Date : 27-12-2017

Time : 12:21:17

อยากทราบโปรแกรมการตรวจภายในของโรงพยาบาลวิภารามว่าต้องค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทคะ

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 27-12-2017

Time : 12:21:17

เรียน คุณอัจฉรา รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมาค่ะ http://vibharam.com/package-detail.php?pack_id=33 โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน http://vibharam.com/package-detail.php?pack_id=30 โปรแกรม Exclusive Platinum Check up สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100, 3101 ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย ขอบคุณค่ะ

Reply