การเข้ารับการตรวจเต้านม

วันที่ 03-01-2018 | 12:48:11

Quotes

Post By : เอ

Email : a_sharpener@hotmail.com

Date : 03-01-2018

Time : 12:48:11

สอบถามในการเข้ารับการตรวจเต้านมนะคะ ไม่ทราบว่าถ้าต้องการตรวจกับแพทย์เฉพาะทาง ต้องทำอย่าไงบ้างคะ ค่าใช้จ่ายครอบคลุมถึงบัตรประกันสังคมด้วยหรือไม่คะ หากต้องการตรวจให้ละเอียดค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ ในขึ้นตอนการเข้ารับการตรวจมีอย่างไรบ้างคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 03-01-2018

Time : 12:48:11

เรียน คุณเอ - กรณีคนไข้ต้องการพบแพทย์เฉพาะทางโดยตรง เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอาการเพิ่มเติม ก่อนการตรวจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมชั้น 1 หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2032-2550 #2149,2150 - ตรวจหาเชื้อมะเร็งเต้านม CA-153 ราคาประมาณ 910 บาท, เอกซเรย์เต้านม Digital Mammogram ราคาประมาณ 2,500 บาท, อัลตร้าซาวด์เต้านม ราคาประมาณ 1,450 บาท หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ขอบคุณค่ะ

Reply