สอบถามค่ะ

วันที่ 08-01-2018 | 13:51:31

Quotes

Post By : จินต์ภัทรา เนย

Email : amnoey_katoon@hotmail.com

Date : 08-01-2018

Time : 13:51:31

อยากจะปรึกษาเรื่องพัฒนาการของลูก ตอนนี้ 1 ขวบ 4 เดือน ลูกยังไม่ยอมเดินเองเลย ถ้าจะไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาล จะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 08-01-2018

Time : 13:51:31

เรียน คุณจินต์ภัทรา ค่าปรึกษาแพทย์ 1 ชม. ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 -1,500 บาท รบกวนคุณแม่โทรนัดหมายกับทางคลินิคล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่โทร. 0-2032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2438 , 2439 คลินิคพัฒนาการเด็ก ขอบคุณค่ะ

Reply