ผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก

วันที่ 09-01-2018 | 15:02:23

Quotes

Post By : ภัทรภร จิวเจริญ

Email : pattaraporn.ntec@gmail.com

Date : 09-01-2018

Time : 15:02:23

หลังจากผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก กี่เดือนจึงจะสามารถปล่อยให้มีลูกได้คะ

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 09-01-2018

Time : 15:02:23

เรียน คุณภัทรภร จิวเจริญ 4-6 เดือนก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอก และตำแหน่งค่ะ ควรปรึกษาแพทย์ที่ทำการผ่าตัดอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply