สิทธิประกันสังคม

วันที่ 11-01-2018 | 16:35:12

Quotes

Post By : อธิตา

Email : athita.c@power-plus.co.th

Date : 11-01-2018

Time : 16:35:12

รบกวนสอบถาม สิทธิในการตรวจสุขภาพประกันสังคม (เช็คอัพ) สามารถตรวจได้ไหม ถ้าตรวจได้ สามารถตรวจอะไรได้บ้างคะ

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 11-01-2018

Time : 16:35:12

เรียน คุณอธิตา รายละเอียดของโปรแกรมแต่ละช่วงอายุ ตามลิ้งค์ค่ะ http://vibharam.com/news-detail.php?news_id=4 ขอบคุณค่ะ

Reply