ขอพบจิตแพทย์

วันที่ 19-01-2018 | 08:01:35

Quotes

Post By : Matt

Email : bkananprai@yahoo.com

Date : 19-01-2018

Time : 08:01:35

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามการขอพบจิตแพทย์ค่ะ 1. การจะเข้าพบจิตแพทย์ แจ้งขอพบเลยได้ไหมคะ หรือต้องทำยังไงคะ 2. ใช้สิทธิใดในการเข้าพบได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 19-01-2018

Time : 08:01:35

เรียน คุณMatt - กรณีใช้สิทธิประกันสังคม คนไข้จะต้องมาพบแพทย์อายุรกรรมก่อนค่ะ หากวินิจฉัยแล้วว่าต้องตรวจกับแพทย์เฉพาะทาง จึงจะทำการส่งตัวคนไข้ต่อไป - กรณีคนไข้ชำระเงินเองและยังไม่เคยมีประวัติการรักษา ติดต่อสอบถาม เพื่อนัดหมายวันและเวลาได้ที่โทร. 0-2032-2550 , 0-2722-2500 ต่อ 2213 คลินิกจิตเวช/ผิวหนัง ชั้น 2 ขอบคุณค่ะ

Reply