สอบถามค่ารักษาเบื้องต้น

วันที่ 01-02-2018 | 13:45:22

Quotes

Post By : พะเยา

Email : pcc_shop@hotmail.com

Date : 01-02-2018

Time : 13:45:22

ค่าใช้จ่ายผ่าตัดโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบของโรงพยาบาลวิภารามอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะ มีผลสแกนแล้ว

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 01-02-2018

Time : 13:45:22

เรียน คุณพะเยา แนะนำให้มาพบแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม เพื่อประเมินอาการและค่าใช้จ่าย เนื่องด้วยแพทย์จะต้องประเมินอาการของคนไข้ และลักษณะของโพรงกระดูกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply