สอบถามครับ

วันที่ 25-04-2018 | 01:16:50

Quotes

Post By : A

Email : a_arakayon@hotmail.com

Date : 25-04-2018

Time : 01:16:50

ทางโรงพยาบาลวิภาราม มีคลินิคด้านเฉพาะผ่าสิวซีสต์ ที่บริเวณหัวคิ้วซ้ายไหมครับ และ สามารถใช้สิทธประกันสังคมได้หรือเปล่าครับ

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 25-04-2018

Time : 01:16:50

เรียน คุณA การใช้สิทธิประกันสังคม คนไข้ต้องมารับการตรวจจากแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก่อนค่ะ หากวินิจฉัยแล้วว่าต้องตรวจกับแพทย์เฉพาะทาง แพทย์จึงจะทำการส่งตัวคนไข้ต่อไป ขอบคุณค่ะ

Reply