ทำฟัน

วันที่ 01-06-2018 | 11:01:53

Quotes

Post By : สุนัดตา คำพันธ์

Email : sunata_93@hotmail.com

Date : 01-06-2018

Time : 11:01:53

ถ้าเราจะไปขูดหินปูนกันถอนฟัน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ ของแต่ละอย่าง

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 01-06-2018

Time : 11:01:53

เรียน คุณสุนัดตา คำพันธ์ การขูดหินปูน(ทั้งปาก) ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,080 บาท ส่วนการถอนฟัน ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 1,500-2,000 บาทค่ะ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply