สอบถามเรื่องค่ารักษาพยาบาล

วันที่ 07-06-2018 | 07:27:52

Quotes

Post By : Ketsaraphon Chanhom

Email : ketsaraphon3103@gmail.com

Date : 07-06-2018

Time : 07:27:52

อยากสอบถามเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่ะ ถ้าน้องมีสิทธิ์ 30 บาทอยู่ที่ รพ. นี้ แต่อยากให้น้องพักห้องพิเศษเด็กเล็กสามารถใช้สิทธิ์ 30 บาทเป็นค่ารักษาได้มั้ยคะ แล้วค่าห้องพิเศษเด็กรวมค่าใช้จ่ายคืนละกี่บาทคะ

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 07-06-2018

Time : 07:27:52

เรียน คุณKetsaraphon - ทางโรงพยาบาลวิภารามไม่ได้เข้าร่วมสิทธิ์ 30 บาทค่ะ - ค่าใช้จ่ายห้องพิเศษราคาประมาณ 4,220 บาท/คืน ซึ่งยังไม่รวมค่ายา ขอบคุณค่ะ

Reply