สอบถามค่าใช้จ่าย

วันที่ 08-06-2018 | 10:05:25

Quotes

Post By : ปิ่นมนัส ไม้หอม

Email : pinmanasm@hotmail.com

Date : 08-06-2018

Time : 10:05:25

สอบถามราคาค่าฉีดยาคุมกำเนิดคะว่าราคารวมทั้งสิ้นประมาณเท่าไหร่คะ และถ้ามีประกันสังคมอยู่ที่นี่มีส่วนลดไหมคะ

Reply

By : Info@vibharam

Email : info@vibharam.com

Date : 08-06-2018

Time : 10:05:25

เรียน คุณปิ่นมนัส - ฉีดยาคุมกำเนิด ราคาประมาณ 1,000 บาท โดยยังไม่รวมค่าแพทย์ประมาณ 400-500 บาท และค่าบริการโรงพยาบาลค่ะ - สิทธิ์ประกันสังคมใช้ได้กรณีรักษาเท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply

By : ชาลิณี

Email : tataeplayboy@gmail.com

Date : 08-06-2018

Time : 10:05:25

คชจ.ในการขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่

Reply