นิ่วทอลซิล

วันที่ 16-08-2018 | 15:52:54

Quotes

Post By : ศิรประภา ศุกระศร

Email : Gozzjung.gade@gmail.com

Date : 16-08-2018

Time : 15:52:54

อยากทราบว่า ถ้าเป็นนิ่วทอลซิล สามารถรักษาวิธีใดได้บ้างค่ะและต้องผ่าตัดไหมค่ะ(อยากหายขาด) และถ้าต้องรักษาจะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมและประกัน ได้ไหมค่ะ

Reply

By : Info VibharamHospital

Email : info@vibharam.com

Date : 16-08-2018

Time : 15:52:54

เรียน คุณศิรประภา ศุกระศร การรักษานิ่วทอนซิลจะต้องมาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยอาการเพิ่มเติม และแพทย์จะแนะนำแนวทางการรักษาอีกครั้งค่ะ ซึ่งสามารถติดต่อไดที่คลินิกหูคอจมูก โทร.02-032-2550 ต่อ 2511-2512 ขอบคุณค่ะ

Reply