ประจำเดือนมาผิดปกติ

วันที่ 21-08-2018 | 13:43:11

Quotes

Post By : วนาลี จันทประสาร

Email : vanalee.work99@gmail.com

Date : 21-08-2018

Time : 13:43:11

คลอดบุตรโดยการผ่าคลอดค่ะ ประจำเดือนมาตอนบุตรอายุ 10 เดือน เดือนแรกประจำเดือนมาไม่เยอะมากค่ะ เดือนที่ 2 เริ่มมาเท่าที่เคยมีมาก่อนมีบุตรค่ะ ช่วงกลางเดือน แต่พอเดือนล่าสุดเดือนที่สาม ประจำเดือนมาวันที่ 4 หายขาดประมาณวันที่ 8 และในเดือนที่ 3 เหมือนมีเลือดออกช่องคลอดคล้ายประจำเดือน ในวันที่ 20 ช่วงดึก เช้ามาไม่มีประจำเดือน และ ช่วงดึกของวันต่อมา มีประจำเดือนทั้งตอนเช้าและระหว่างวัน ถือว่าผิดปกติมากไหมคะ ต้องไปพบแพทย์เลยไหมคะ

Reply

By : Info VibharamHospital

Email : info@vibharam.com

Date : 21-08-2018

Time : 13:43:11

เรียน คุณวนาลี จันทประสาร แนะนำให้มาพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการเพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply