สอบถามราคาทำ MRI

วันที่ 22-08-2018 | 16:23:55

Quotes

Post By : chaiyan Ituporn

Email : chaiyanituporn@gmail.com

Date : 22-08-2018

Time : 16:23:55

ไม่ทราบว่าทำ MRI สมอง ราคาเท่าไหร่ครับ

Reply

By : Info VibharamHospital

Email : info@vibharam.com

Date : 22-08-2018

Time : 16:23:55

เรียน คุณchaiyan Ituporn ค่าใช้จ่ายในการทำMRIสมอง เริ่มต้นที่ 8,500บาทค่ะ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์,ค่ายา,ค่าอุปกรณ์ และค่าบริการอื่นๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply