ค่าตู้อบเด็กแรกเกิด

วันที่ 12-09-2018 | 15:02:25

Quotes

Post By : สุกัญญา-ดอนผา

Email : konnarak_munk@hotmail.com

Date : 12-09-2018

Time : 15:02:25

อยากทราบว่า ถ้าคลอดบุตรในราคาแพ็คเกจเหมาจ่าย ที่ รพ. แล้วกรณี เด็กตัวเหลือง หรือต้องเข้าตู้อบ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่คืนละเท่าไหร่คะ ราคารวมในแพ็คเกจเหมาจ่ายคลอดลูกหรือไม่

Reply

By : Info VibharamHospital

Email : info@vibharam.com

Date : 12-09-2018

Time : 15:02:25

เรียน คุณ สุกัญญา-ดอนผา กรณีที่เด็กตัวเหลือง หรือต้องเข้าตู้อบจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 5,000บาทต่อคืน ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในราคาแพคเกจคลอดเหมาจ่ายค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply