ราคาวัคซีน

วันที่ 18-09-2018 | 13:07:12

Quotes

Post By : สุจิตรา หวังมานะ

Email : sujittra29.sw@gmail.com

Date : 18-09-2018

Time : 13:07:12

สอบถามราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนสำหรับคนตัดม้ามแล้วผู้เป็นโรคธาลัสเมียค่ะ

Reply

By : Info VibharamHospital

Email : info@vibharam.com

Date : 18-09-2018

Time : 13:07:12

ค่าใชจ่ายสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3สายพันธุ์ ราคาประมาณ 1,200บาท ส่วนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4สายพันธุ์ราคาประมาณ 1,400บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply