ริดสีดวงจมูก

วันที่ 19-09-2018 | 14:42:48

Quotes

Post By : ทัศนีย์ เยาวปัญญาชน

Email : tusaneey@hotmail.com

Date : 19-09-2018

Time : 14:42:48

ดิฉันเป็นริดสีดวงจมูกค่อนข้างใหญ่ ดิฉันมีประกันสังคมที่รพนี้ค่ะแต่ไม่เคยใช้สิทธ์ คุณหมอที่สมิติเวช(ใกล้บ้าน)แนะนำว่สต้องไปผ่าที่ศิริราช ไม่ทราบว่าจะขอให้ทำเรื่องส่งตัวได้หรือไม่ค่ะ.

Reply

By : Info VibharamHospital

Email : info@vibharam.com

Date : 19-09-2018

Time : 14:42:48

แนะนำให้คนไข้เข้ามาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรับคำแนะนำเบื้องต้นก่อนจากแพทย์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply