ราคาวัคซีน

วันที่ 20-09-2018 | 21:34:49

Quotes

Post By : นายชลสิทธิ์ เรืองไชย

Email : maxchonlasit.fmm@gmail.com

Date : 20-09-2018

Time : 21:34:49

สอบถามราคาวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก กี่บาทครับ

Reply

By : Info VibharamHospital

Email : info@vibharam.com

Date : 20-09-2018

Time : 21:34:49

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักอยู่ที่ 700-800 บาท (ซึ่งราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้วค่ะ) ขอบคุณค่ะ

Reply