ราคาวัคซีน

วันที่ 22-09-2018 | 00:19:51

Quotes

Post By : นายชลสิทธิ์ เรืองไชย

Email : maxchonlasit.fmm@gmail.com

Date : 22-09-2018

Time : 00:19:51

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาเท่าไหร่ครับ

Reply

By : Info VibharamHospital

Email : info@vibharam.com

Date : 22-09-2018

Time : 00:19:51

เรียน คุณชลสิทธิ์ เรืองไชย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ราคาเข็มละ 775 บาท 1 เข็มอยู่ได้ 1 ปี ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และบริการทางโรงพยาบาล โดยค่าแพทย์ประมาณ 400-500 บาทค่ะ ขอบคุณค่ะ

Reply