โรงพยาบาลวิภารามทุกชีวิตมีคุณค่าหมั่นรักษาและดูแล

บริการดุจญาติมิตร เพื่อชีวิตมีคุณค่า พัฒนาพร้อมสรรพ ระดับ HA-ISO

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิภาราม  ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ ใกล้สี่แยกพัฒนาการ ตัดถนนศรีนครินทร์และใกล้มอเตอร์เวย์สายตะวันออก มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการรักษาพยาบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ขนาด 150 เตียง บริหารงานโดยทีมผู้บริหารโรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลในเครือพันธมิตร ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าและก้าวสู่การขยายเครือข่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลได้พัฒนาการบริการมาโดยตลอดทั้งด้านบริการ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลวิภาราม ได้มีระบบคุณภาพรองรับ ทั้งระบบ HA ขั้น 3 ของกระทรวงสาธารณสุข และระบบ ISO 9001:2015

ปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาราม ขยายอาคารเพิ่มเติม และพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านระบบงาน บุคลากร สถานที่ และเครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน

VISION

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานสากลชั้นนำ

Mission

  • ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
  • ประกันคุณภาพการบริการ (Quality Assurance) ตามมาตรฐานสากล
  • ให้บริการด้วยจิตสำนึกแห่งวิชาชีพ

Vission

  • ศูนย์แม่และเด็ก
  • ศูนย์หัวใจ
  • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  • ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
  • ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
  • ศูนย์โรคกระดูกและข้อ