นพ.กิตติภัทท์ เอี่ยมบุตรลบ

الدراسات

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2556

الشهادات

  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2562
  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคไต จากโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2566

جدول الاعمال

اليومالوقتالمكان
الاثنين
الثلاثاء08.00 – 17.00 น.عيادة أمراض العامة
الاربعاء08.00 – 14.00 น.عيادة أمراض العامة
الخميس08.00 – 17.00 น.عيادة أمراض العامة
الجمعة08.00 – 17.00 น.
09.00 – 12.00 น.
عيادة أمراض العامة
อายุรกรรมเฉพาะทาง3
السبت08.00 – 20.00 น.عيادة أمراض العامة
الاحد