นพ.ประพันธ์ เหล่าพรรณาราย

الدراسات

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551

الشهادات

  • อนุบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2557
  • อนุบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2559

جدول الاعمال

اليومالوقتถานที่
الاثنين08.00 – 17.00 น.عيادة أمراض العامة
الثلاثاء08.00 – 17.00 น.عيادة أمراض العامة
الاربعاء08.00 – 17.00 น.عيادة أمراض العامة
الخميس08.00 – 17.00 น.عيادة أمراض العامة
الجمعة
السبت
الاحد08.00 – 17.00 น.عيادة أمراض العامة