นพ.อาชวิน สตางค์มงคล

الدراسات

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

الشهادات

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2546

جدول الاعمال

اليومالوقتالمكان
الاثنين08.00 – 17.00 น.
13.00 – 17.00 น.
แผนกประกันสังคม
specialized Internal Medicine 2
الثلاثاء
الاربعاء08.00 – 17.00 น.แผนกประกันสังคม
الخميس09.00 – 20.00 น.แผนกประกันสังคม
الجمعة08.00 – 17.00 น.แผนกประกันสังคม
السبت
الاحد08.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.
แผนกประกันสังคม
مركز الصحة المهنية والعافية