พญ.วรัชญา วิศวไพศาล

الدراسات

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2560

الشهادات

  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จากแพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2564

جدول الاعمال

اليومالوقتالمكان
الاثنين08.00 – 17.00 น.مركز أمراض النسائية
الثلاثاء08.00 – 17.00 น.
13.00 – 16.00 น.
مركز أمراض النسائية
อายุรกรรมเฉพาะทาง3
الاربعاء10.00 – 20.00 น.مركز أمراض النسائية
الخميس08.00 – 12.00 น.مركز أمراض النسائية
الجمعة08.00 – 12.00 น.مركز أمراض النسائية
السبت
الاحد08.00 – 17.00 น.مركز أمراض النسائية