ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

คุณกฤต สว่างวงศ์เสรี อายุ 73 ปี

               นอกจากพบแพทย์เพื่อรักษาโรคประจำตัวที่ รพ.วิภาราม มาโดยตลอดแล้ว ตนเองยังตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีมุมมองว่า “การตรวจสุขประจำปีเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อเป็นการทราบการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของร่างกายเรา และยังเป็นการตรวจเพื่อทราบโรคและรักษาจากต้นเหตุอีกด้วย

               ปัจจุบัน คุณกฤต เป็นลูกค้าประจำ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย รพ.วิภาราม โดยมี นพ.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์ ตรวจสุขพร้อมให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทุกเพศทุกวัย แต่คนไทยทั้งประเทศที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในแต่ละปี มีเพียงแค่ 2% เท่านั้น* และซ้ำร้ายไปกว่านั้น ยังมีความเข้าใจผิดๆว่าการตรวจสุขภาพ มีไว้เพื่อค้นหาโรคร้ายและอาการที่ไม่ปกติ

(จากข้อมูลสาธารณสุข ปี2561)

               ตามความจริงแล้ว เป้าหมายการตรวจสุขภาพคือเป็นการตรวจเพื่อส่งเสริมสุขภาพในบุคคลปกติ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติ พูดง่ายๆว่าใช้เป็นตัวช่วยในการวางแผนป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มในกรณีที่ตรวจพบโรคหรือความผิดแกติของร่างกาย