ท่าบริหารหลังช่วงบนและไหล่ (UPPER BACK AND SHOUDLER EXERCISE)

ท่าที่ 1

 1. หมุนไหลไปทางด้านหลัง 10 ครั้ง
 2. หมุนไหล่กลับมาด้านหน้า 10 ครั้ง

ท่าที่ 2

 1. ยกแขนให้อยู่ในระดับไหล่ทางศอก 90 องศา
 2. เหยียดข้อศอกไปทางด้านหลังให้มากที่สุดพร้อมกับหายใจเข้า ค้างไว้ 5 วินาที ควรให้หลังตรง
 3. ขณะหายใจออก เลื่อนแขนมาที่ด้านหน้าอก
 4. ทำซ้ำท่าทั้งหมด 5 รอบ

ท่าที่ 3

 1. วางมือซ้ายไว้บนไหล่ขวา
 2. ใช้มือขวาดึงศอกซ้ายไปด้านหลังทางไหล่ขวาค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นค่อยๆผ่อนคลาย
 3. ทำซ้ำแบบเดิมในอีกข้าง
 4. ทำซ้ำแบบเดิมทั้งหมด 5 ครั้ง

ท่าที่ 4

 1. ยกแขนสองข้างให้อยู่ในระดับไหล่
 2. ยืดแขนสองข้างขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าค้างไว้ 5 วินาที
 3. ค่อยๆผ่อนคลายวางแขนลงพร้อมหายใจออก
 4. ทำซ้ำท่าทั้งหมด 5 รอบ