ฟอกฟันขาว

รอยยิ้มทำให้โลกดูสดใส และมีชีวิตชีวา การมีรอยยิ้มที่น่าประทับใจต่อผู้พบเห็นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ฟันที่ขาวเป็นเงาวาว จะช่วยให้รอยยิ้มนั้นดูดีและเป็นจุดเด่นกว่าฟันที่เหลืองคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นกับฟันที่ขาว เพราะวันเวลาทำให้ฟันคนเรานั้นมีสีเข้มขึ้นเนื่องจากคราบต่างๆที่เกิดขึ้นบนตัวฟันจะสะสมไปเรื่อยๆ ทุกวันไม่ว่าจะมาจากอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ การสูบบุหรี่หรือแม้แต่ยาบางชนิดก็มีผลต่อสีของฟัน คราบต่างๆ ที่ทำให้ฟันมีสีเข้มนั้นไม่สามารถขจัดได้ด้วยการแปรงฟัน วิรี่ที่จะทำให้ฟันที่มีสีเข้มดูขาวขึ้นอย่างรวดเร็วและปลอดภัยคือ การฟอกสีขาวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องฟอกฟัน แบบ Ultra-Lite Plasma จะทำให้คุณมีฟันที่ขาวเงาวาวขึ้น

การฟอกฝันในคลินิกทันตกรรมคืออะไร

การฟอกฟันในคลินิกทันตกรรมคือ การฟอกสีฝันให้ขาวโดยทันตแพทย์ ซึ่งจะใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีส่วนผสมของ Hydrogen Peroxide ในปริมาณที่เหมาะสม และกระตุ้นด้วยเครื่อง UItra-Lite Plasma จะใช้ฟอกสีฟันไม่นานเหมือนระบบอื่น

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Utra-Lite Plasma ยังสามารถทำการฟอกสีฟันได้เฉพาะ สำหรับฟันที่อยู่ใต้ตำแหน่งที่ทำการฟอกสีฟันได้ลำบาก เช่น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันเขี้ยว

ขั้นตอนการฟอกสีฟัน

1. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพฟันและเหอกที่จะทำการฟอกสีฟัน

2. ทันตแพทย์จะทำความสะอาดฟัน ขัดฟัน หรือทำการขูดหินปูนหากจำเป็น

3. ทำการฟอกสีฟันโดยมีขั้นตอนดังนี้

– ปิดของเหมือกบริเวณที่ติดคอฟันด้วยวัสดุป้องกันเหงือก

– ป้ายน้ำยาฟอกสีฟันลงบนตัวฟัน

– ทำการกระตุ้นด้วยเครื่องฟอกสีฟัน Utra-Lite Plasma โดยใช้เวลาเพียง10 นาที เท่านั้น

คำถามยอดฮิต ?

Q: ในการฟอกสีฟันจะใช้เวลานานแค่ไหน?

A: ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ฟันของคุณที่เคยเหลืองจะดูขาวเงาวาวขึ้นทันที
Q: กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อฟัน?

A: เลิกกลัวหรือกังวลได้เลย เพราะการฟอกสีฟันในคลินิกทันตกรรมจะอยู่กายใต้การดูแลของทันตแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำยาฟอกสีฟันหรือเครื่องฟอกสีฟัน จึงมีความปลอดภัยสูง

ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ทำให้เกิดการทำลายการเคลือบฟัน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวฟัน

Q: ฟันที่มีสีเข้ม หรือมีรอยด่างจากการรับประทานยาเตตร้าไซคลีนหรือฟลูออไรด์มากเกินไปจะสามารถฟอก

สีฟันให้ขาวได้หรือไม่?

A สามารถทำได้ในบงกรณี เพราะเครื่องฟอกสีฟัน Vtra-Lite Plasma เป็นเครื่องฟอกสีฟันที่มีประสิทธิภาพ

สูงในการฟอกสีฟันให้ขาวได้แม้ว่าฟันนั้นจะมีสีเข้ม หรือรอยด่างจากการรับประทานยาปฏิชีวนะดังกล่าว

Q: ฟอกสีฟันแล้วจะขาวขนาดไหน?

A: หลังจากฟอกสีฟันแล้วจะขาวอยู่ได้นาน 1 ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพฟันและการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เช่น ชา กาแฟ ไวน์แดง ซึ่งจะทำให้เกิดคราบได้ง่าย หรือ แม้แต่การสูบบุหรี่ก็จะมีผลต่อความขาวของฟันได้

Q: หลังจากฟอกสีฟันแล้วควรดูแลรักษาฟันอย่างไรเพื่อให้ฟันขาวมาวาวอยู่เสมอ?

A: ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เช่น ชา กาแฟ และการสูบบุหรี่ หลังจากการฟอกสีฟันแล้วเป็นเวลา 2 อาทิตย์

Q: ฟอกสีฟันด้วยเครื่อง Ultra-Lite Plasma จะขาวขึ้นเท่าใด?

A: ฟันที่ฟอกด้วยเครื่อง Utra-Lite Plasma จะขาวขึ้นได้ 1 ถึง 4 ระดับขอJVITA Shade ที่ทำให้คุณมั่นใจในรอยยิ้ม