ยารักษาโรคเบาหวานและการกินยา ฉีดยาเบาหวาน

ยารักษาโรคเบาหวาน

ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1

            ควรปรึกษาแพทย์ในการปรับขนาดอินซูลินให้มีความเหมาะสม

ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

            ควรปรับการรับประทานยาให้เหมาะสมเนื่องจากยาบางชนิดต้องปรับขนาดยาหรือวิธีการรับประทาน แต่ยาบางชนิดไม่จำเป็นต้องปรับ เช่น ยาเมทฟอร์มิน เพราะมีผลทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำน้อยมาก จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ยานี้ ทั้งนี้การปรับขนาดของยา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอย่างใกล้ชิดจึงจะเหมาะสมที่สุด

การกินยาฉีดยาเบาหวาน

การกินยา

ควรรับประทานยาให้ตรงกับแพทย์สั่ง และ ไม่ควรหยุดกินเองควรรับประทานต่อเนื่อง
                          *** หากมีความผิดปกติให้มาพบแพทย์***

การฉีดยา

          หากแพทย์รักษาด้วยการฉีดเบาหวาน ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

การหาตำแหน่งที่สามารถฉีดอินซูลินได้มี 3 บริเวณ คือ ต้นแขน , สะดือ , ต้นขา

  • การฉีดยาควรหลีกเสี่ยงการฉีดใกล้สะดือโดยควรฉีดห่างจากสะดือออกมา 2 นิ้ว
  • ไม่ควรฉีดยาอินซูลินในตำแหน่งเดิมซ้ำๆเนื่องจากจะทำให้เกิดการหนาตัวของผิวหนังในตำแหน่งที่ฉีด
  • การฉีดอินซูลินที่หน้าท้องต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปรอบสะดือ โดยห่างจากตำแหน่งเดิมประมาณ 1 นิ้ว