กระตุ้นสมองเส้นประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2213,2256

กระตุ้นสมองเส้นประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS
จอง แพคเกจ / โปร
Share