การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ERCP

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

ระยะเวลาตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2231,2233

การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ERCP
จอง แพคเกจ / โปร
Share