วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101 ศูนย์อายุรกรรม ต่อ 2224,2225

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
จอง แพคเกจ / โปร
Share