เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า PMS

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกายภาพบำบัด โทร. 0-2032-2550 ต่อ 1531,1532

เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า PMS
จอง แพคเกจ / โปร
Share