โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2242,2249

โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังทำหัตถการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
จอง แพคเกจ / โปร
Share
رجوع
Facebook
LIne