ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2419,2420

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
จอง แพคเกจ / โปร
Share
رجوع
Facebook
LIne