ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101 แผนกโลหิตวิทยา ต่อ 2224,2225

ตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง
จอง แพคเกจ / โปร
Share
رجوع
Facebook
LIne