ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 5010,5011

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
จอง แพคเกจ / โปร
Share