image
ศูนย์แม่และเด็ก
image
ศูนย์แม่และเด็ก

ศูนย์แม่และเด็ก

แผนกสูติ-นรีเวช

     การบริการด้านสูติ-นรีเวช

 • การฝากครรภ์
 • การคลอดและการดูแลหลังคลอด
 • การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์
 • การผ่าตัดทางสูติ – นรีเวช
 • การตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง
 • การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางนรีเวช เช่น เนื้องอกที่มดลูก ถุงน้ำที่รังไข่
 • การวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ ในสตรีตั้งครรภ์
 • การตรวจรักษามะเร็งในสตรี
 • การปรึกษาภาวะ การมีบุตรยาก
 • ปรึกษาคุมกำเนิด 

 

แผนกกุมารเวช

การบริการด้านกุมารเวช

 • ความปลอดภัยในช่วงแรกคลอด จากการดูแลโดยกุมารแพทย์และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
 • ให้บริการตรวจ รักษาโรคในเด็ก อายุ 0-15 ปี โดยทีมแพทย์ครบทุกสาขา เช่น ภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ โรคไต
 • ให้บริการปรึกษาพัฒนาการในเด็กปกติ และพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย
 • ให้บริการปรึกษาเรื่องความสูง สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มจะเตี้ย
 • ให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรค / วัคซีน

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

ศูนย์แม่และเด็ก ชั้น 4 โรงพยาบาลวิภาราม
      - แผนกกุมารเวช     โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ 2438-2439
           แผนกพัฒนาการเด็ก  ต่อ 2418

      - แผนกสูติ-นรีเวช   โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ 2419-2420
           แผนกมะเร็งนรีเวช     ต่อ 2445-2446