image
แผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยา

ทีมแพทย์ แผนกรังสีวิทยา


แผนกรังสีวิทยา

       แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการวินิจฉัยโดยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยข้อมูลทางด้านภาพถ่ายรังสีและผลการตรวจถูกเก็บในระบบ (PACS System) รับ-ส่งข้อมูลผ่านทางระบบ Computer เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามผลตรวจของแพทย์และการรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

การบริการของแผนกรังสีวินิจฉัย

 1.  MRI (เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) เป็นเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติได้แม่นยำ ปลอดภัยจากรังสี
   
 2.  CT SCAN (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์) เป็นเครื่อง X-Ray ผสานระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ข้อมูลรายละเอียดในการตรวจสูง มีโปรแกรมสร้างภาพ 3มิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการตรวจวินิจฉัย
   
 3.  Digital Mammogram (เครื่องเอกซเรย์พิเศษ) เป็นเครื่อง X-Ray เต้านมระบบดิจิตัล ที่ให้รายละเอียดสูงปรับภาพได้ ค้นหาความผิดปกติของเต้านมในระยะแรกได้
 4.  Ultrasound (เครื่องตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง) เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เช่น ช่องท้องส่วนบน ช่องท้องส่วนล่าง เต้านม ต่อมไทรอยด์ และตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
   
 5.  BMD (เครื่องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก) เป็นเครื่องแบบ DBXA ใช้ตรวจวัดความหนาแน่มวลกระดูก ที่ทำให้ความแม่นยำในการตรวจสูง ปริมาณรังสีน้อยเหมาะสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนและสูงอายุ
   
 6.  General x-ray (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป) เป็นเครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด กระดูกสันหลัง โดยใช้ระบบDigital ในการบันทึกภาพ ทำให้ภาพที่ได้มีรายละเอียดสูง วินิจฉัยความผิดปกติได้ถูกต้องและแม่นยำ
 7. X-RAY Mobile Bus (รถเอกซเรย์) การบริการออกหน่วยเอกซเรย์นอกสถานที่ เป็นการถ่ายภาพรังสีปอด โดยใช้ระบบ Digital ในการบันทึกภาพ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

      แผนกรังสีวิทยา โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2115, 2117 (กลางคืน 2120)