image
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
image
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

       ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที นับตั้งแต่ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลวิภารามจึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในรูปแบบของศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ซึ่งความพร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล , Paramedic และบุคลากรที่ชำนาญการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)ซึ่งพร้อมรับส่งผู้ป่วยเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

       ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิภารามมีเป้าหมายในการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยทุกประเภทโดยเน้นอุบัติเหตุ - ฉุกเฉินให้ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถดูแลตนเองได้เมื่อกลับบ้านตอบสนองความต้องการด้านบริการการแพทย์ สามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท

  1. ผู้ป่วยอายุรกรรม
  2. ผู้ป่วยศัลยกรรม
  3. ผู้ป่วยเด็ก
  4. ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช


ทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์

       แผนกฉุกเฉินและศัลยกรรม พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังสามารถ ขอคำปรึกษา และติดต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักทุกสาขาได้ตลอด  ด้านบุคลากรมีการเตรียมพร้อมของจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลวิภารามเน้นการฝึกอบรม ให้มีความรู้ ความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการด้วยความอบอุ่นพร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์อันทันสมัย

 
การนัดหมายและการติดต่อสอบถาม 

      ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  โทร. 0-2032-2550 ,0-2722-2500 ต่อ 2113, 2114
                                แฟกซ์ 0-2722-2500 ต่อ 2159

                                 เบอร์ติดต่อโดยตรง  0-2722-2525