image
ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

ทีมแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม

ทีมแพทย์ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ทีมแพทย์ ศัลยกรรมระบบประสาท

 

 

​​ศูนย์ศัลยกรรม

       โรงพยาบาลวิภารามให้บริการด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร โดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน


การบริการ

  • ศัลยแพทย์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมทรวงอก
  • ศัลยกรรมระบบประสาท
  • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
  • ศัลยกรรมหลอดเลือดหัวใจ
  • ศัลยกรรมตกแต่ง

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

      ศูนย์ศัลยกรรม โทรศัพท์ 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2149-2150